THỜI KHÓA BIỂU CHUYÊN NGÀNH KHÓA 18K12

Khoa Cơ điện tử Khoa Bảo trì cơ khí

♦ Cơ điện tử

***Lớp 18CĐT2->>>

♦ Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

        ***Lớp 18BCK2 ->>>

Khoa Cơ khí động lực Khoa Điện

♦ Công nghệ ô tô

***Lớp 18CNO2 ->>>

♦ Điện công nghiệp

         ***Lớp 18ĐCN2 ->>>

Khoa Cơ khi chính xác Bộ môn nữ công

♦ Cắt gọt kim loại (Cơ khí CNC)

*** Lớp 18CGKL2  ->>>

May thời trang

*** Lớp 18MTT 2 ->>>

Khoa Công nghệ thông tin Khoa Điện tử

♦ Thiết kế đồ họa ->>> TẢI VỀ ( Mới)

♦ Quản trị mạng máy tinh ->>> TẢI VỀ ( Mới)

♦ Điện tử công nghiệp

*** Lớp 18ĐTCN ->>>

♦ KT lắp ráp và sửa chữa máy tính

       *** Lớp 18SCM2-N1 ->>>  

*** Lớp 18SCM2 -N2 ->>>

Khoa Kỹ thuật lạnh

Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

***Lớp 18CĐL2->>>

KT máy lạnh và ĐHKK

***Lớp 18ĐHKK ->>>