THỜI KHÓA BIỂU CHUYÊN NGÀNH KHÓA 21K15

Khoa Cơ điện tử Khoa Bảo trì cơ khí

♦ Cơ điện tử      ♦ Tự động hóa

*Học sinh vào đường link sau tham gia nhóm Zalo của nghề để nhận thông báo: https://zalo.me/g/nnqmco567

 

♦ Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

*Học sinh vào đường link sau tham gia nhóm Zalo của nghề để nhận thông báo: https://zalo.me/g/fdgpdg453

Khoa Cơ khí động lực Khoa Điện

♦ Công nghệ ô tô

*Học sinh vào đường link sau tham gia nhóm Zalo của nghề để nhận thông báo: https://zalo.me/g/reyrir535

♦ Điện công nghiệp

*Học sinh vào đường link sau tham gia nhóm Zalo của nghề để nhận thông báo: https://zalo.me/g/prwssz164

Khoa Cơ khi chính xác Bộ môn nữ công

♦ Cắt gọt kim loại (Cơ khí CNC)  

*Học sinh vào đường link sau tham gia nhóm Zalo của nghề để nhận thông báo: https://zalo.me/g/ruggwh267

♦ May thời trang

*Học sinh vào đường link sau tham gia nhóm Zalo của nghề để nhận thông báo: https://zalo.me/g/swxcyy475

Khoa Công nghệ thông tin Khoa Điện tử

♦ Quản trị mạng

*Học sinh vào đường link sau tham gia nhóm Zalo của nghề để nhận thông báo: https://zalo.me/g/wpmfyn423

♦ Thiết kế đồ họa

*Học sinh vào đường link sau tham gia nhóm Zalo của nghề để nhận thông báo: https://zalo.me/g/sqwhto849

  • Lớp 21TKĐH1 và 21TKĐH2.Q6 ->>> TẢI VỀ (Mới)
  • Lớp 21TKĐH2 ->>> TẢI VỀ (Mới)
  • Danh sách lớp: ->>>TẢI VỀ 
  • Link tham gia học trực tuyến lớp 21TKĐH2 ->>> TẢI VỀ 
 

♦ Điện tử công nghiệp

*Học sinh vào đường link sau tham gia nhóm Zalo của nghề để nhận thông báo: https://zalo.me/g/pdrhjg646


 ♦ KT lắp ráp và sửa chữa máy tính

*Học sinh vào đường link sau tham gia nhóm Zalo của nghề để nhận thông báo:  https://zalo.me/g/ujiuix140


 
Khoa Kỹ thuật lạnh Khoa Kỹ thuật lạnh

♦ Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

*Học sinh vào đường link sau tham gia nhóm Zalo của nghề để nhận thông báo: https://zalo.me/g/nmtzor427

♦ Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK 

*Học sinh vào đường link sau tham gia nhóm Zalo của nghề để nhận thông báo: https://zalo.me/g/ijeuuu293