THỜI KHÓA BIỂU CHUYÊN NGÀNH KHÓA 21K15

Khoa Cơ điện tử Khoa Bảo trì cơ khí

♦ Cơ điện tử      ♦ Tự động hóa

 • Lớp 21CĐT 2 ->>> 
 • Danh sách lớp: ->>> TẢI VỀ

 

♦ Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

 • Lớp 21BCK2 ->>> 
 • Danh sách lớp: ->>> TẢI VỀ
Khoa Cơ khí động lực Khoa Điện

♦ Công nghệ ô tô

 • LỚP 21CNO2->>> TẢI VỀ 
 • Danh sách lớp 21CNO1 : ->>>TẢI VỀ 

♦ Điện công nghiệp

Khoa Cơ khi chính xác Bộ môn nữ công

♦ Cắt gọt kim loại (Cơ khí CNC)  

 • Lớp 21CGKL2 ->>> TẢI VỀ 
 • Danh sách lớp: ->>> TẢI VỀ (Mới)

♦ May thời trang

 • Lớp 21MTT ->>> TẢI VỀ (Mới)
 • Danh sách lớp: ->>> TẢI VỀ
Khoa Công nghệ thông tin Khoa Điện tử

♦ Quản trị mạng

♦ Vẽ và thiết kế trên máy tình

 

♦ Điện tử công nghiệp

        ♦ KT sửa chữa, lắp ráp máy tính

 

Khoa Kỹ thuật lạnh Khoa Kỹ thuật lạnh

♦ Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

 • Lớp 21CĐL ->>> 
 • Danh sách lớp: ->>> TẢI VỀ

♦ Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK