THỜI KHÓA BIỂU CHUYÊN NGÀNH KHÓA 21K15

Khoa Cơ điện tử Khoa Bảo trì cơ khí

♦ Cơ điện tử      ♦ Tự động hóa

 

♦ Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

Khoa Cơ khí động lực Khoa Điện

♦ Công nghệ ô tô

  • LỚP 21CNO1 ->>> TẢI VỀ (Mới)
  • Danh sách lớp: ->>>TẢI VỀ 

♦ Điện công nghiệp

Khoa Cơ khi chính xác Bộ môn nữ công

♦ Cắt gọt kim loại (Cơ khí CNC)  

♦ May thời trang

  • Lớp 21MTT ->>>TẢI VỀ(Mới)
  • Danh sách lớp: ->>> TẢI VỀ
Khoa Công nghệ thông tin Khoa Điện tử

♦ Quản trị mạng

♦ Thiết kế đồ họa

 

♦ Điện tử công nghiệp

 ♦ KT lắp ráp và sửa chữa máy tính

 

Khoa Kỹ thuật lạnh Khoa Kỹ thuật lạnh

♦ Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

♦ Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK 

  • Lớp 21KTL (HKI) ->>> TẢI VỀ (Mới)
  • Danh sách lớp: ->>> TẢI VỀ