LỚP SỬA CHỮA GHẾ MASSAGE

07/10/2022
1392 lượt xem

HỌC PHÍ : 2.000.000/ 2 tháng

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc: Hộ nghèo, gia đình khó khăn

Tái hòa nhập cộng đồng Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50% học phí cho học viên là người khuyết tật.

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Bài 1 Tổng quan về ghế Massage

Bài 2: Sửa chữa Mạch nguồn

Bài 3: Sửa chữa bo mạch chính

Bài 4: Các thông báo lỗi thường gặp.

Bài 5: Sửa lỗi chân và lưng

Bài 6: Sửa chữa phần cơ đấm

Bài 7: Sửa chữa phần bóp hơi

Bài 8 : Sửa chữa các lỗi màn hình điều khiển

Bài 9 : Bảo trì ghế masssage

Kiểm tra cuối khóa