ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN HKI NĂM HỌC 2020-2021

THÔNG BÁO Về thực hiện đánh giá rèn luyện HKI năm học 2020-2021

Học sinh hệ trung cấp các khóa: 18K12-2, 19K13 và 20K14 chọn lớp để truy cập vào phiếu đánh giá rèn luyện: