– ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRUNG TÂM – INVERTER – ĐIỆN LẠNH CÔNG NGHIỆP

28/12/2020
1113 lượt xem

 

Học phí: 2.500.000 đ

Thời gian: 5 tuần – 5 buổi/tuần

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn

Tái hòa nhập cộng đồng

Thương binh, bệnh binh

Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

1.ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRUNG TÂM – INVERTER

Tổng quan về máy lạnh Inverter

Cấu tạo máy nén máy lạnh inverter

Nạp gas, nạp dầu máy lạnh inverter

Bảo dưỡng và lắp đặt máy lạnh inverter

Sửa chữa hư hỏng máy lạnh inverter

Tổng quan hệ thống điều hòa không khí trung tâm

Cấu tạo máy nén điều hòa không khí trung tâm

Thiết bị trao đổi nhiệt hệ thống điều hòa không khí trung tâm

Thiết bị tiết lưu và thiết bị phụ hệ thống điều hòa không khí trung tâm

Mạch điện điều khiển máy điều hòa không khí trung tâm

Quy trình nạp gas, nạp dầu máy điều hòa không khí trung tâm

Vận hành bảo dưỡng máy điều hòa không khí trung tâm

Tìm PAN máy điều hòa không khí trung tâm

Lắp đặt, thay thế thiết bị trong máy điều hòa không khí trung tâm

2. HỆ THỐNG LẠNH CÔNG NGHIỆP

Thiết bị chính trong hệ thống lạnh công nghiệp

Thiết bị tiết lưu và thiết bị phụ hệ thống lạnh công nghiệp

Mạch bảo vệ động cơ máy nén bằng rờ le áp suất

Mạch điện điều khiển hệ thống lạnh bằng thiết bị điện tử

Mạch điều khiển kho lạnh

Mạch điều khiển hệ thống sản xuất đá cây

Mạch điều khiển tủ đông

Nạp gas, nạp dầu, xả khí không ngưng hệ thống lạnh công nghiệp

Tìm PAN hệ thống lạnh công nghiệp

Lắp đặt thay thế thiết bị hệ thống lạnh công nghiệp

Vận hành, bảo dưỡng hệ thống lạnh công nghiệp