– THIẾT KẾ WEBSITE DOANH NGHIỆP

28/12/2020
1008 lượt xem

Học phí: 1.500.000 đ/ 12 tuần – 3 buổi/ tuần

Tốt nghiệp được cấp chứng chỉ theo quy định

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

       Hộ nghèo, gia đình khó khăn

      Tái hòa nhập cộng đồng

      Thương binh, bệnh binh

     Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

– Tạo Website mà không tốn bất cứ chi phí nào.

– Làm phiên bản Mobile, Tablet cho Website mà không cần biết kiến thức lập trình.

– Xây dựng Website bán hang, Site tin tức, Công ty, Nhà hang, cá nhân, …

– Quảng bá Website trên các công cụ tìm kiếm, tăng truy cập đến Website.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO:

– Căn bản về WordPress & Website

– Dự án 1: Xây dựng web Bán hàng – Thương mại điện tử

– Dự án 2: Xây dựng website Nha khoa

– Dự án 3: Xây dựng trang Định Hướng (landing page) hỗ trợ cho marketing, Giới thiệu sự kiện…

– Thi kết thúc môn