Hỗ trợ trực tuyến

  • Tuyển sinh:           (028) 3.855.8016
  • Quản lý học sinh: (028) 3.957.4922
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tư vấn đào tạo
ĐT: 076 667 2620
Tư vấn đào tạo lái xe
ĐT: (028) 3853 4476
   

     CƠ HỘI VIỆC LÀM

Tim kiếm khóa học

Liên kết

 

 

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

Khóa học Cơ điện tử

Thống kê Truy cập

8337157
Hôm nay
Hôm qua
Tổng cộng
1212
1508
8337157

Đang có 22 khách và không thành viên đang online

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

 

  TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

HÙNG VƯƠNG

PHÒNG KHẢO THÍ &

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2016 – 2017

          Căn cứ kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng năm học 2015 – 2016 của Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật công nghệ Hùng vương và kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng năm học 2015 – 2016 của phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng.

          Nay phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng xác định mục tiêu chất lượng năm 2016 – 2017 như sau:

          I. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN – NGHIỆP VỤ:

          -   Thực hiện thẩm định chương trình đào tạo nghề “Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí”, Ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm các môn học chung, các môn học/module cơ sở và chuyên ngành theo đúng qui định.

          -   Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Mục tiêu chất lượng của các phòng/khoa, lập báo cáo trình Ban Giám hiệu hàng quí, năm từ đó tham mưu, đề xuất, làm cơ sở xây dựng Mục tiêu chất lượng năm học sau.

          -   Kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí kiểm định chất lượng của Trường.

          -   Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các phòng/khoa/bộ môn thực hiện hồ sơ và quản lý đào tạo theo Luật giáo dục nghề nghiệp.

          -   Thực hiện chức năng khảo thí cho các hệ đào tạo trong trường.

          -   Tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả thu thập ý kiến của học sinh, của doanh nghiệp để đề xuất cho Ban Giám hiệu các giải pháp nâng cao Hiệu suất đào tạo; Chất lượng đào tạo.

          II. THỰC HIỆN MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA GIÁO DỤC

          -   100% Viên chức thực hiện nghiêm túc nội qui cơ quan.

 

HIỆU TRƯỞNG

 <đã ký>

Phạm Quang Trang Thủy

Quận 5, ngày 04 tháng 01 năm 2017

P.TRƯỞNG PHÒNG

<đã ký>

Đỗ Cao Bảo Châu