Hỗ trợ trực tuyến

  • Tuyển sinh:           (028) 3.855.8016
  • Quản lý học sinh: (028) 3.957.4922
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tư vấn đào tạo
ĐT: 076 667 2620
Tư vấn đào tạo lái xe
ĐT: (028) 3853 4476
   

     CƠ HỘI VIỆC LÀM

Tim kiếm khóa học

Liên kết

 

 

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

Khóa học Cơ điện tử

Thống kê Truy cập

8337071
Hôm nay
Hôm qua
Tổng cộng
1126
1508
8337071

Đang có 16 khách và không thành viên đang online

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

GIỚI THIỆU:

Cùng với sự hình thành và phát triển của Nhà trường, phòng Đảm bảo chất lượng được thành lập theo quyết định số 15/QĐ-KTCNHV ngày 25 tháng 4 năm 2009 của Hiệu trưởng trường TCN KTCN Hùng Vương. Trải qua quá trình hình thành và phát triển, Phòng đã đạt nhiều thành tích góp phần nâng cao vị thế, thương hiệu và sự phát triển của nhà trường.

Đến nay, phòng Đảm bảo chất lượng được đổi tên thành phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng theo quyết định số 98/QĐ-TCNKTCNHV ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng trường TCN KTCN Hùng Vương về việc đổi tên phòng “Đảm bảo chất lượng” thành phòng “Khảo thí và Đảm bảo chất lượng”.

CHỨC NĂNG:

Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc chức triển khai, quản lý công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng, kiểm tra giám sát quá trình đào tạo, vận hành hệ thống chất lượng ISO, kiểm định và đề xuất các giải pháp; các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo của nhà trường theo qui định của cơ quan quản lý Nhà nước về Dạy nghề.

NHIỆM VỤ:

-   Xây dựng các văn bản hướng dẫn về khảo thí, đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng trên cơ sở các quy chế của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội và hướng dẫn tổ chức thực hiện các quy định.

-   Tổ chức kiểm tra giám sát hoạt động đào tạo, thực hiện các qui định trong lĩnh vực đào tạo nghề và giám sát tất cả các kỳ thi do trường tổ chức.

-   Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm định chương trình đào tạo và cơ sở đào tạo; các hoạt động vận hành và cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng.

-   Nghiên cứu các tiêu chí và xây dựng công cụ đánh giá: giáo trình, chương trình, việc giảng dạy của giáo viên, việc học tập của học viên, việc làm của học viên sau tốt nghiệp …

-   Thư ký Hội đồng kiểm định chất lượng cơ sở đào tạo, chương trình đào tạo; Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo, giáo trình dạy nghề, ngân hàng đề thi của Trường.

-   Tổ chức cho các đơn vị đào tạo biên soạn và thẩm định ngân hàng đề thi.

-   In ấn đề thi cho tất cả các kỳ thi do trường tổ chức.

-   Tổ chức tập huấn và mời chuyên gia tư vấn các hoạt động đảm bảo chất lượng cho cán bộ, giáo viên, hướng dẫn các khoa, bộ môn cách xây dựng các công cụ đánh giá, ngân hàng câu hỏi, cải tiến các hình thức, phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học cho các hệ đào tạo khác nhau.

-   Triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực khảo thí và đảm bảo chất lượng.