Hỗ trợ trực tuyến

 • Tuyển sinh:           (028) 3.855.8016
 • Quản lý học sinh: (028) 3.957.4922
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tư vấn đào tạo
ĐT: 076 667 2620
Tư vấn đào tạo lái xe
ĐT: (028) 3853 4476
   

     CƠ HỘI VIỆC LÀM

Tim kiếm khóa học

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

Các khóa học sơ cấp nghề

Khóa học Cơ điện tử

Thống kê Truy cập

7670465
Hôm nay
Hôm qua
Tổng cộng
816
4600
7670465

Đang có 18 khách và không thành viên đang online

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.67 (3 Votes)

 

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Số

TT

Tên các bài

trong mô đun

Thời gian

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra*

 1.  

PHẦN I: Kỹ thuật điều khiển khí nén – điện khí nén.

Bài 1: Khảo sát hệ thống truyền dẫn khí nén

3.5

0.7

2.8

 

 1.  

Bài 2: Ứng dụng hệ thống truyền dẫn khí nén

3.5

0.7

2.8

 

 1.  

Bài 3: Khảo sát các phần tử khí nén

3.5

0.7

2.8

 

 1.  

Bài 4: Ứng dụng các phần tử khí nén

3.5

0.7

2.8

 

 1.  

Bài 5: Thiết kế hệ thống khí nén theo phương pháp trình tự

3.5

0.7

2.8

 

 1.  

Bài 6: Lắp đặt hệ thống khí nén theo phương pháp trình tự

3.5

0.7

2.8

 

 1.  

Bài 7: Thiết kế hệ thống khí nén theo phương pháp chia tầng

3.5

0.7

2.8

 

 1.  

Bài 8: Lắp đặt hệ thống khí nén theo phương pháp chia tầng

3.5

0.7

2.8

 

 1.  

Bài 9: Khảo sát các phần tử điện khí nén

3.5

0.7

2.8

 

 1. 10.  

Bài 10: Ứng dụng các phần tử điện khí nén

3.5

0.7

2.8

 

 1. 11.  

Bài 11: Thiết kế hệ thống điện khí nén theo phương pháp chia nhịp

3.5

0.7

2.8

 

 1. 12.  

Bài 12: Lắp đặt hệ thống điện khí nén theo phương pháp chia nhịp

3.5

0.7

2.8

 

 1. 13.  

Bài 13: Thiết kế hệ thống điện khí nén theo phương pháp chia tầng

3.5

0.7

2.8

 

 1. 14.  

Bài 14: Lắp đặt hệ thống điện khí nén theo phương pháp chia tầng

3.5

0.7

2.8

 

 1. 15.  

Bài 15: Bảo trì hệ thống truyền dẫn khí nén

3.5

0.7

0.8

2.0

 1. 16.  

PHẦN II: Lập trình PLC SIEMENS LOGO!

Bài 16: Tổng quan về PLC Siemens Logo!

3.5

0.7

2.8

 

 1. 17.  

Bài 17: Kết nối PLC Siemens với thiết bị ngoại vi

3.5

0.7

2.8

 

 1. 18.  

Bài 18: Các hàm trong Logo!

3.5

0.7

2.8

 

 1. 19.  

Bài 19: Lập trình ứng dụng với hàm logic AND, OR

3.5

0.7

2.8

 

 1. 20.  

Bài 20: Lập trình ứng dụng với hàm logic NAND, NOR

3.5

0.7

2.8

 

 1. 21.  

Bài 21: Lập trình ứng dụng với hàm logic NOT, XOR

3.5

0.7

2.8

 

 1. 22.  

Bài 22: Lập trình ứng dụng với các khối hàm Timer

3.5

0.7

2.8

 

 1. 23.  

Bài 23: Lập trình ứng dụng với các khối hàm tạo xung

3.5

0.7

2.8

 

 1. 24.  

Bài 24: Lập trình ứng dụng với các khối hàm Counter.

3.5

0.7

2.8

 

 1. 25.  

Bài 25: Lập trình ứng dụng với các khối hàm thời gian thực.

3.5

0.7

2.8

 

 1. 26.  

Bài 26: Ứng dụng LOGO! Trong điều khiển cửa tự động

3.5

0.7

2.8

 

 1. 27.  

Bài 27: Ứng dụng LOGO! Trong điều khiển tưới cây nhà kính

3.5

0.7

2.8

 

 1. 28.  

Bài 28: Ứng dụng LOGO! Trong điều khiển hệ thống băng tải.

3.5

0.7

2.8

 

 1. 29.  

Bài 29: Ứng dụng LOGO! Trong điều khiển chuôn báo trường học.

3.5

0.7

2.8

 

 1. 30.  

Bài 30: Ôn tập – kiểm tra

3.5

0.7

0.8

2.0

 

Cộng

105

21

80.0

4.0