Bạn đang ở: Home Cơ điện tử - PLC

Hỗ trợ trực tuyến

  • Tuyển sinh:           (028) 3.855.8016
  • Quản lý học sinh: (028) 3.957.4922
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tư vấn đào tạo
ĐT: 076 667 2620
Tư vấn đào tạo lái xe
ĐT: (028) 3853 4476
   

     CƠ HỘI VIỆC LÀM

Tim kiếm khóa học

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

Các khóa học sơ cấp nghề

Khóa học Cơ điện tử

Thống kê Truy cập

8337122
Hôm nay
Hôm qua
Tổng cộng
1177
1508
8337122

Đang có 23 khách và không thành viên đang online

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.83 (6 Votes)

PHẦN 1: LẬP TRÌNH PLC OMRON CĂN BẢN

Học phí: 1.200.000 đ/ 5 tuần

PHẦN 2: LẬP TRÌNH PLC OMRON NÂNG CAO

Học phí: 1.500.000 đ/ 7,5 tuần

Nội dung:

Học viên khả năng sử dụng, lập trình thành thạo các  thiết bị với phần mềm PLC Omron đối với điều khiển các cơ cấu hoạt động ở mức độ Cơ bản, Trung bình và chuyên sâu, kỹ năng lập trình bằng phương pháp Grafcet. Các lệnh cơ bản về tín hiệu ON/OFF, Timer, Counter, Chương trình con, Thời gian thực, Hàm toán học, analog, nhiệt độ, phát xung tốc độ cao, đếm xung tốc độ cao, màn hình cảm ứng, truyền thông, phối hợp sử dụng các lệnh

Phân tích hệ thống tự động hoạt động, Lập lưu đồ giải thuật, lập trình điều khiển.

Khuyến học:

Giảm 10% cho học viên cũ, BĐXN

Giảm 15% cho học viên là BĐXN Quận 5, hộ nghèo, gia đình khó khăn, thương binh, bệnh binh, con thương binh, con bệnh binh

Giàm 20% cho học viên đăng ký 2 lớp: Căn bản và Nâng cao

Giảm 30%-> 50% cho học viên là người khuyết tật

(Áp dụng mức khuyến học cao nhất)

Xem tiếp...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.00 (4 Votes)

PHẦN 1: LẬP TRÌNH PLC S7 200 CĂN BẢN

Học phí: 1.200.000 đ/ 5 tuần

PHẦN 2: LẬP TRÌNH PLC S7 200 NÂNG CAO

Học phí: 1.500.000 đ/ 7,5 tuần

Nội dung:

Học viên khả năng sử dụng, lập trình thành thạo các  thiết bị với phần mềm PLC S7 – 200 đối với điều khiển các cơ cấu hoạt động ở mức độ Cơ bản, Trung bình và chuyên sâu, kỹ năng lập trình bằng phương pháp Grafcet. Các lệnh cơ bản về tín hiệu ON/OFF, Timer, Counter, Chương trình con, Thời gian thực, Hàm toán học, analog, nhiệt độ, phát xung tốc độ cao, đếm xung tốc độ cao, màn hình cảm ứng, truyền thông, phối hợp sử dụng các lệnh

Phân tích hệ thống tự động hoạt động, Lập lưu đồ giải thuật, lập trình điều khiển.

Khuyến học:

Giảm 10% cho học viên cũ, BĐXN

Giảm 15% cho học viên là BĐXN Quận 5, hộ nghèo, gia đình khó khăn, thương binh, bệnh binh, con thương binh, con bệnh binh

Giàm 20% cho học viên đăng ký 2 lớp: Căn bản và Nâng cao

Giảm 30%-> 50% cho học viên là người khuyết tật

(Áp dụng mức khuyến học cao nhất)

Xem tiếp...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.33 (6 Votes)

PHẦN 1: THIẾT KẾ HỆ THỐNG SCADA

Học phí: 1.500.000 đ/ 7,5 tuần

Nội dung:

Học viên có cái nhìn tổng quan về hệ thống SCADA.

Học viên có khả năng thiết kế hệ thống SCADA ở mức độ đơn giản và trung bình. Giao tiếp truyền thông với PLC Siemens.

Học viên có kỹ năng phân tích hệ thống tự động, sử dụng các công cụ hỗ trợ cho việc thiết kế hệ thống SCADA.

Tăng khả năng sáng tạo, kỹ năng nghiên cứu ứng dụng với thiết bị mới.

Nâng cao thái độ lao động: nghiêm túc, cẩn trọng, an toàn. 

PHẦN 2: MẠNG TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHIỆP

Học phí: 1.500.000 đ/ 7,5 tuần

Nội dung:

Học viên có cái nhìn tổng quan về mạng truyền thông công nghiệp trong thực tế.

Học viên có khả năng sử dụng, lập trình PLC S7-300 để giao tiếp với PLC, HMI, biến tần.

Học viên có kỹ năng phân tích hệ thống tự động.

Tăng khả năng sáng tạo, kỹ năng nghiên cứu ứng dụng với thiết bị mới.

Nâng cao thái độ lao động: nghiêm túc, cẩn trọng, an toàn

Khuyến học:

Giảm 10% cho học viên cũ, BĐXN

Giảm 15% cho học viên là BĐXN Quận 5, hộ nghèo, gia đình khó khăn, thương binh, bệnh binh, con thương binh, con bệnh binh

Giàm 20% cho học viên đăng ký 2 lớp: Căn bản và Nâng cao

Giảm 30%-> 50% cho học viên là người khuyết tật

(Áp dụng mức khuyến học cao nhất)

Xem tiếp...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.50 (2 Votes)

PHẦN 1: LẬP TRÌNH PLC S7 1500 VỚI TIA PORTAL CĂN BẢN

Học phí: 1.200.000 đ/ 7,5 tuần

Nội dung:

Học viên có cái nhìn tổng quan về hệ thống tự động trong thực tế.

Học viên có khả năng sử dụng, lập trình PLC S7-1500 ở mức độ cơ bản và trung bình.

Học viên có kỹ năng phân tích hệ thống tự động và lập được lưu đồ giải thuật.

Tăng khả năng sáng tạo, kỹ năng nghiên cứu ứng dụng với thiết bị mới.

Nâng cao thái độ lao động: nghiêm túc, cẩn trọng, an toàn. 

PHẦN 2: LẬP TRÌNH PLC S7 1500 VỚI TIA PORTAL NÂNG CAO

Học phí: 1.500.000 đ/ 7,5 tuần

Nội dung:

Học viên có cái nhìn tổng quan về hệ thống tự động trong thực tế, có kỹ năng phân tích hệ thống tự động.

Học viên có ứng dụng các khối hàm chức năng của PLC S7-1500.

Học viên có khả năng thiết lập truyền thông PLC S7-1500 với SCADA/ HMI và PLC S7-300/1200.

Tăng khả năng sáng tạo, kỹ năng nghiên cứu ứng dụng với thiết bị mới.

Nâng cao thái độ lao động: nghiêm túc, cẩn trọng, an toàn

Khuyến học:

Giảm 10% cho học viên cũ, BĐXN

Giảm 15% cho học viên là BĐXN Quận 5, hộ nghèo, gia đình khó khăn, thương binh, bệnh binh, con thương binh, con bệnh binh

Giàm 20% cho học viên đăng ký 2 lớp: Căn bản và Nâng cao

Giảm 30%-> 50% cho học viên là người khuyết tật

(Áp dụng mức khuyến học cao nhất)

Xem tiếp...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.00 (3 Votes)

PHẦN 1: LẬP TRÌNH PLC MITSUBISHI CĂN BẢN

Học phí: 1.200.000 đ/ 7,5 tuần

PHẦN 2: LẬP TRÌNH PLC MITSUBISHI NÂNG CAO

Học phí: 1.500.000 đ/ 7,5 tuần

Nội dung:

Học viên khả năng sử dụng, lập trình thành thạo các  thiết bị với phần mềm PLC S7 – 200 đối với điều khiển các cơ cấu hoạt động ở mức độ Cơ bản, Trung bình và chuyên sâu, kỹ năng lập trình bằng phương pháp Grafcet. Các lệnh cơ bản về tín hiệu ON/OFF, Timer, Counter, Chương trình con, Thời gian thực, Hàm toán học, analog, nhiệt độ, phát xung tốc độ cao, đếm xung tốc độ cao, màn hình cảm ứng, truyền thông, phối hợp sử dụng các lệnh

Phân tích hệ thống tự động hoạt động, Lập lưu đồ giải thuật, lập trình điều khiển

Khuyến học:

Giảm 10% cho học viên cũ, BĐXN

Giảm 15% cho học viên là BĐXN Quận 5, hộ nghèo, gia đình khó khăn, thương binh, bệnh binh, con thương binh, con bệnh binh

Giàm 20% cho học viên đăng ký 2 lớp: Căn bản và Nâng cao

Giảm 30%-> 50% cho học viên là người khuyết tật

(Áp dụng mức khuyến học cao nhất)

Xem tiếp...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.50 (2 Votes)

PHẦN 1: LẬP TRÌNH PLC SCHNEIDER CĂN BẢN

Học phí: 1.200.000 đ/ 5 tuần

Nội dung:

Đào tạo cho nhân viên làm việc trong nhà máy: Bộ phận bảo trì, thiết kế nâng cấp hệ thống, sinh viên ngành cơ điện tử, tự động hoá…

Lập trình hệ thống máy đơn giản và phức tạp máy đơn trong hệ thống tự động hoá

Xử lý các tín hiệu Analog

PHẦN 2: LẬP TRÌNH PLC SCHNEIDER NÂNG CAO

Học phí: 1.500.000 đ/ 5 tuần

Nội dung:

Đào tạo cho nhân viên làm việc trong nhà máy: Bộ phận bảo trì, thiết kế nâng cấp hệ thống, sinh viên ngành cơ điện tử, tự động hoá…

Lập trình hệ thống máy đơn giản và phức tạp máy đơn trong hệ thống tự động hoá.

Xử lý các tín hiệu Analog, HSC, HMI

Khuyến học:

Giảm 10% cho học viên cũ, BĐXN

Giảm 15% cho học viên là BĐXN Quận 5, hộ nghèo, gia đình khó khăn, thương binh, bệnh binh, con thương binh, con bệnh binh

Giàm 20% cho học viên đăng ký 2 lớp: Căn bản và Nâng cao

Giảm 30%-> 50% cho học viên là người khuyết tật

(Áp dụng mức khuyến học cao nhất)

Xem tiếp...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.13 (4 Votes)

PHẦN 1: LẬP TRÌNH PLC S7 1200 CĂN BẢN

Học phí: 1.200.000 đ/ 5 tuần

Nội dung:

Đào tạo cho nhân viên làm việc trong nhà máy: Bộ phận bảo trì, thiết kế nâng cấp hệ thống, sinh viên ngành cơ điện tử, tự động hoá

Chuyển miêu tả hoạt động hệ thống thành lưu đồ giải thuật bên ngành cơ điện tử, tự động hoá

Lập trình hệ thống máy đơn giản, máy đơn trong hệ thống tự động hoá cơ điện tử, tự động hoá

PHẦN 2: LẬP TRÌNH PLC S7 1200 NÂNG CAO

Học phí: 1.500.000 đ/ 5 tuần

Nội dung:

Đào tạo cho nhân viên làm việc trong nhà máy: Bộ phận bảo trì, thiết kế nâng cấp hệ thống, sinh viên ngành cơ điện tử, tự động hoá…

Lập trình hệ thống máy đơn giản và phức tạp máy đơn trong hệ thống tự động hoá

Xử lý các tín hiệu Analog, HSC, PWM, HMI tự động hoá

Khuyến học:

Giảm 10% cho học viên cũ, BĐXN

Giảm 15% cho học viên là BĐXN Quận 5, hộ nghèo, gia đình khó khăn, thương binh, bệnh binh, con thương binh, con bệnh binh

Giàm 20% cho học viên đăng ký 2 lớp: Căn bản và Nâng cao

Giảm 30%-> 50% cho học viên là người khuyết tật

(Áp dụng mức khuyến học cao nhất)

Xem tiếp...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.75 (2 Votes)

PHẦN 1: LẬP TRÌNH PLC S7 300 CĂN BẢN

Học phí: 1.200.000 đ/ 5 tuần

Nội dung:

Đào tạo cho nhân viên làm việc trong nhà máy: Bộ phận bảo trì, thiết kế nâng cấp hệ thống, sinh viên ngành cơ điện tử, tự động hoá

Chuyển miêu tả hoạt động hệ thống thành lưu đồ giải thuật ên ngành cơ điện tử, tự động hoá

Lập trình hệ thống máy đơn giản, máy đơn trong hệ thống tự động hoá ơ điện tử, tự động hoá

PHẦN 2: LẬP TRÌNH PLC S7 300 NÂNG CAO

Học phí: 1.500.000 đ/ 5 tuần

Nội dung:

Đào tạo cho nhân viên làm việc trong nhà máy: Bộ phận bảo trì, thiết kế nâng cấp hệ thống, sinh viên ngành cơ điện tử, tự động hoá

Lập trình hệ thống máy đơn giản và phức tạp máy đơn trong hệ thống tự động hoá. ự động hoá

Xử lý các tín hiệu Analog, HSC, HMI ng tự động hoá tự động hoá

Khuyến học:

Giảm 10% cho học viên cũ, BĐXN

Giảm 15% cho học viên là BĐXN Quận 5, hộ nghèo, gia đình khó khăn, thương binh, bệnh binh, con thương binh, con bệnh binh

Giàm 20% cho học viên đăng ký 2 lớp: Căn bản và Nâng cao

Giảm 30%-> 50% cho học viên là người khuyết tật

(Áp dụng mức khuyến học cao nhất)

Xem tiếp...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.67 (3 Votes)

PHẦN 1: KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - ĐIỆN KHÍ NÉN

Học phí: 800.000 đ/ 7,5 tuần

PHẦN 2: LẬP TRÌNH PLC SIEMENS LOGO!

Học phí: 800.000 đ/ 7,5 tuần

Nội dung:

Học viên có khả năng sử dụng thiết bị khí cụ điện như công tắc, nút nhấn, role, ... Nắm được nguyên lý hoạt động các loại cảm biến thông dụng, đọc hiểu kí hiệu các loại van khí nén cơ bản. Nắm được các hàm cơ bản trong PLC LOGO

Đọc hiểu các bảng vẽ điện, khí nén vừa và nhỏ. Thiết kế, lắp đặt được các hệ thống điều khiển đơn giản, đấu nối và lập trình PLC LOGO hí nén cơ bản. Nắm được các hàm cơ bản trong PLC LOGO

Khuyến học:

Giảm 10% cho học viên cũ, BĐXN

Giảm 15% cho học viên là BĐXN Quận 5, hộ nghèo, gia đình khó khăn, thương binh, bệnh binh, con thương binh, con bệnh binh

Giàm 20% cho học viên đăng ký 2 lớp: Căn bản và Nâng cao

Giảm 30%-> 50% cho học viên là người khuyết tật

(Áp dụng mức khuyến học cao nhất)

Xem tiếp...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.50 (5 Votes)

PHẦN 1: INVERTER

Học phí: 1.000.000 đ/ 5 tuần

PHẦN 2: STEP - SERVO

Học phí: 1.000.000 đ/ 7,5 tuần

Nội dung:

Học viên khả năng sử dụng, lập trình thành thạo các thiết bị với các loại PLC khác nhau. Đấu nối được thiết bị theo sơ đồ bản vẽ. Cài đặt các thông số hoạt động của từng thiết bị với phần mềm giao diện tương ứng

Phân tích hệ thống tự động hoạt động, sơ đồ đấu nối, sơ đồ cài đặt và lập trình điều khiển.

Khuyến học:

Giảm 10% cho học viên cũ, BĐXN

Giảm 15% cho học viên là BĐXN Quận 5, hộ nghèo, gia đình khó khăn, thương binh, bệnh binh, con thương binh, con bệnh binh

Giàm 20% cho học viên đăng ký 2 lớp: Căn bản và Nâng cao

Giảm 30%-> 50% cho học viên là người khuyết tật

(Áp dụng mức khuyến học cao nhất)

Xem tiếp...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.75 (2 Votes)

PHẦN 1: THIẾT KẾ VÀ BẢO TRÌ ĐIỆN TRONG TÒA NHÀ CĂN BẢN

Học phí: 1.000.000 đ/ 5 tuần

Nội dung:

Đào tạo cho nhân viên làm việc trong nhà máy: Bộ phận bảo trì, thiết kế nâng cấp hệ thống, sinh viên ngành cơ điện tử, tự động hoá…

Khái quát và đo kiểm tra các thiết bị đóng ngắt điện trong tòa nhà. g hoá…

Lắp đặt các mạch đơn giản (mạch đôi, mạch hai chiều, mạch công tắc…)

PHẦN 2: THIẾT KẾ VÀ BẢO TRÌ ĐIỆN TRONG TÒA NHÀ NÂNG CAO

Học phí: 1.000.000 đ/ 5 tuần

Nội dung:

Đào tạo cho nhân viên làm việc trong nhà máy: Bộ phận bảo trì, thiết kế nâng cấp hệ thống, sinh viên ngành cơ điện tử, tự động hoá…

Lắp đặt các mạch phức tạp (điện bếp, công tắc cửa, chuông báo, mạch cảm ứng di chuyển…)

Khuyến học:

Giảm 10% cho học viên cũ, BĐXN

Giảm 15% cho học viên là BĐXN Quận 5, hộ nghèo, gia đình khó khăn, thương binh, bệnh binh, con thương binh, con bệnh binh

Giàm 20% cho học viên đăng ký 2 lớp: Căn bản và Nâng cao

Giảm 30%-> 50% cho học viên là người khuyết tật

(Áp dụng mức khuyến học cao nhất)

Xem tiếp...