Hỗ trợ trực tuyến

  • Tuyển sinh:           (028) 3.855.8016
  • Quản lý học sinh: (028) 3.957.4922
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tư vấn đào tạo
ĐT: 076 667 2620
Tư vấn đào tạo lái xe
ĐT: (028) 3853 4476
   

     CƠ HỘI VIỆC LÀM

Tim kiếm khóa học

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

Các khóa học sơ cấp nghề

Khóa học Cơ điện tử

Thống kê Truy cập

7533195
Hôm nay
Hôm qua
Tổng cộng
1181
2565
7533195

Đang có 24 khách và không thành viên đang online

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

Học phí: 4.000.000 đ/ 2 tháng

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Thiết kế  các sản phẩm gia công trên máy Phay CNC nhiều trục với Creo-Parametric

Lập trình cho máy Phay CNC nhiều trục với Creo-Parametric

Xem tiếp...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (1 Vote)

Học phí: 4.000.000 đ/ 2 tháng

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Thiết kế các sản phẩm gia công trên máy Tiện CNC nhiều trục

Lập trình cho máy Tiện CNC nhiều trục với MasterCAM

Xuất và xử lý chương trình NC cho máy tiện CNC nhiều trục

Xem tiếp...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (1 Vote)

Học phí: 3.600.000 đ/ 8 tuần

Xem tiếp...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

Học phí: 1.500.000 đ/ 2 tháng

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Ứng dụng phần mềm AutoCAD để vẽ và thiết kế bản vẽ 2D, 3D

Trình bày được bản vẽ 2D, 3D đúng tiêu chuẩn

Xem tiếp...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.75 (2 Votes)

Học phí: 3.200.000 đ/ 8 tuần

Xem tiếp...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (1 Vote)

Học phí: 3.000.000 đ/ 2 tháng

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Thiết kế sản phẩm cơ khí Tiện

Lập trình gia công các sản phẩm cơ khí Tiện

Xuất và xử lý chương trình NC cho máy Tiện CNC

Xem tiếp...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (5 Votes)

Học phí: 3.600.000 đ/ 8 tuần – 3 buổi/ tuần

Giảm 10% -> 15% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 15% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn

Tái hòa nhập cộng đồng

Thương binh, bệnh binh

Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Số TT Tên các bài trong mô đun Thời gian
Tổng số Lý thuyết Thực hành Kiểm tra*
1 Khảo sát máy tiện CNC 4 2 2  
2 Chuẩn bị môi trường làm việc cho máy tiện CNC 4 1 3  
3 Xác định gốc tọa độ cho chi tiết gia công với G54 – G59 4 1 3  
4 Luyện tập xác định gốc tọa độ cho chi tiết gia công với G54 – G59 4 1 3  
5 Xác định gốc tọa độ cho chi tiết gia công với G50 4 1 3  
6 Đo dao  (offset dao) thành phần 4 1 3  
7 Luyện tập đo dao (offset dao) thành phần 4 1 3  
8 Nhập, truyền dữ liệu NC, thao tác chỉnh sửa dữ liệu, mô phỏng kiểm tra 4 1 3  
9 Luyện tập nhập, truyền dữ liệu NC, thao tác chỉnh sửa dữ liệu, mô phỏng kiểm tra 4 1 3  
10 Gia công và bảo trì máy tiện CNC 4 1 3  
11 Gia công và bảo trì máy tiện CNC 4 1 3  
12 Ứng dụng mã lệnh G – Code để lập trình tiện CNC theo bản vẽ chi tiết số 1 4 1 3  
13 Ứng dụng mã lệnh G – Code để lập trình tiện CNC theo bản vẽ chi tiết số 2 4   3 1
14 Ứng dụng mã lệnh G – Code để lập trình tiện CNC theo bản vẽ chi tiết số 3 4 1 3  
15 Ứng dụng mã lệnh G – Code để lập trình tiện CNC theo bản vẽ chi tiết số 4 4   4  
16 Ứng dụng mã lệnh G – Code để lập trình tiện CNC theo bản vẽ chi tiết số 5 4   4  
17 Ứng dụng mã lệnh G – Code để lập trình tiện CNC theo bản vẽ chi tiết số 6 4   4  
18 Ứng dụng phần mềm CAD/CAM để lập trình và mô phỏng quá trình gia công trên máy tiện CNC – chi tiết 1 4 1 3  
19 Ứng dụng phần mềm CAD/CAM để lập trình và mô phỏng quá trình gia công trên máy tiện CNC – chi tiết 2 4   4  
20 Ứng dụng phần mềm CAD/CAM để lập trình và mô phỏng quá trình gia công trên máy tiện CNC – chi tiết 3 4   4  
21 Ứng dụng phần mềm CAD/CAM để lập trình và mô phỏng quá trình gia công trên máy tiện CNC – chi tiết 4 4   3 1
22 Ứng dụng phần mềm CAD/CAM để lập trình và mô phỏng quá trình gia công trên máy tiện CNC – chi tiết 5,6 4 1 3  
23 Ứng dụng phần mềm Mastercam để lập trình gia công tiện CNC – chi tiết 1 4   4  
24 Ứng dụng phần mềm Mastercam để lập trình gia công tiện CNC – chi tiết 2 4   4  
25 Ứng dụng phần mềm Mastercam để lập trình gia công tiện CNC – chi tiết 3 4 1 3  
26 Ứng dụng phần mềm Mastercam để lập trình gia công tiện CNC – chi tiết 4 4   4  
27 Ứng dụng phần mềm Mastercam để lập trình gia công tiện CNC – chi tiết 5,6 4 1 3  
28 Vận hành, gia công và bảo trì máy tiện CNC 4 1 3  
29 Vận hành, gia công và bảo trì máy tiện CNC 4 1 3  
30 Kiểm tra cuối khóa và rút kinh nghiệm 4     4
  Cộng 120 20 94 6

 

 Xem :  Lịch khai giảng và bảng giá học phí các lớp ngắn hạn