Hỗ trợ trực tuyến

 • Tuyển sinh:           (028) 3.855.8016
 • Quản lý học sinh: (028) 3.957.4922
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tư vấn đào tạo
ĐT: 076 667 2620
Tư vấn đào tạo lái xe
ĐT: (028) 3853 4476
   

     CƠ HỘI VIỆC LÀM

Tim kiếm khóa học

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

Các khóa học sơ cấp nghề

Khóa học Cơ điện tử

Thống kê Truy cập

7939055
Hôm nay
Hôm qua
Tổng cộng
260
3481
7939055

Đang có 19 khách và không thành viên đang online

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.38 (4 Votes)

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

GIA CÔNG CƠ KHÍ TRÊN PHẦN MỀM MASTERCAM

 

Mã số của mô đun: MĐ  

Thời gian của mô đun: 90 giờ                                 (LT: 18 giờ; TH: 68 giờ; KT: 4 giờ)

 Học phí: 2.000.000 đồng/ 6 tuần (Thứ 2 -> Thứ 6)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí:

+ Là mô đun chuyên môn;  học sau môn Tiện, phay CNC cơ bản,  AutoCAD, Kỹ thuật tiện, Kỹ thuật phay, một số môn học cơ sở trong chuyên ngành đào tạo nghề Cắt gọt kim loại.

- Tính chất:

        + Là mô-đun chuyên môn nghề

 II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

1. Kiến thức chuyên môn:

- Đọc hiểu được bản vẽ chi tiết (bản vẽ chế tạo)

- Lập được quy trình công nghệ gia công theo bản vẽ chi tiết cho máy CNC

- Lựa chọn được các thông số gia công (chế độ cắt) phù hợp để gia công trên máy CNC

- Vận dụng được các phương pháp xuất và xử lý được chương trình NC cho máy phay và tiện CNC từ phần mềm CAD/CAM

- Vận dụng được các lệnh trong phần mềm Mastercam để thiết kế chi tiết và khuôn mẫu

- Lựa chọn và vận dụng được các phương pháp lập trình CAM trong phần mềm Mastercam  để lập trình gia công chi tiết và khuôn mẫu.

2. Kỹ năng nghề:

- Thiết kế được chi tiết và khuôn mẫu với phần mềm Mastercam

- Lập trình gia công được chi tiết và khuôn mẫu với phần mềm Mastercam, MasterCAM

- Xuất và xử lý đúng chương trình NC cho máy CNC hệ Fanuc

- Vận hành, gia công được trên máy phay và tiện CNC

- Thực hiện được công tác bảo trì - bảo dưỡng cơ bản cho máy CNC.

3. Thái độ lao động:

- Rèn luyện tác phong làm việc cẩn thận và chính xác trong công việc và tính thẩm mỹ cao

- Tự giác và tích cực trong quá trình học tập

- Có tinh thần hợp tác, phối hợp giúp đỡ nhau trong quá trình học tập

 

4. Các kỹ năng cần thiết khác:

- Học sinh có ý thức tổ chức công việc

- Rèn luyện kỹ năng giải quyết một vấn đề độc lập và theo nhóm

  III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1.  Nôi dung tổng quát và phân phối thời gian:

Số TT

Tên các bài trong mô đun

Thời gian

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra*

1

Bài 1: Ứng dụng phần mềm Mastercamtrong kỹ thuật CAD/CAM – CNC

 I. Tổng quan về phần mềm Mastercam

1. Khả năng công nghệ của phần mềm Mastercam

2. Công nghệ CAD/CAM – CNC

3. Cài đặt phần mềm Mastercam

4. Thiết lập môi trường làm việc cho phần mềm Mastercam

II. Ứng dụng phần mềm Mastercam trong thiết kế sản phẩm cơ khí

1. Các lệnh vẽ phác 2D

2. Các lệnh tạo khối

3. Phân tích sản phẩm

4. Lựa chọn các lệnh thiết kế

5. Thiết kế sản phẩm cơ khí

20

5

15

 

2

Bài 2: Chuẩn bị môi trừơng làm việc cho máy phay CNC.

 1. Kiểm tra máy .
 2. Thao tác mở máy .
 3. Định chuẩn và hiệu chỉnh máy .
 4. Gá dao, phôi và cân chỉnh máy

4

1

3

 

3

Bài 3: Xác định gốc tọa dộ cho chi tiết gia công

 1. Chuẩn bị môi trường làm việc cho máy phay CNC .
 2. Chon dao chuẩn và cài đặt cá thong số dao chuẩn.
 3. Xác định gốc tọa độ và kiểm tra góc tọa độ.

4

1

3

 

4

Bài 4: Chọn  dao (offset dao) thành phần

 1. Chọn dao thành phần và cài dặt thông số cho dao thành phần.
 2. Đo dao thành phần và kiểm tra dao thành phần

 

4

1

3

 

5

Bài 5: Nhập, truyền dữ liệu NC , thao tác chỉnh sửa dữ liệu, mô phỏng kiểm tra

 1. Thiết lập moiô trường truyền dữ liệu cho máy phay CNC.
 2. Nhập, truyền dữ liệu NC.
 3. Các thao tác chỉnh sửa dữ liệu.
 4. Mô phỏng kiểm tra.

 

4

1

3

 

6

Bài 6: Chuẩn bị môi trừong làm việc cho máy tiện CNC

 1. Kiểm tra máy.
 2. Thao tác mở máy.
 3. Định chuẩn và hiệu chỉnh máy.
 4. Gá dao, phôi và cân chỉnh máy

 

4

1

3

 

7

Bài 7: Xác định gốc tọa độ cho chi tiết gia công

 1. Chuận bị môi trừơng làm việc cho máy tiện CNC .
 2. Chọn dao chuẩn và cài đặt thông số cho dao chuẩn.
 3. Xác định gốc tọa độ và kiểm tra gốc tọa độ.

4

1

2

1

8

Bài 8: Đo dao (offset dao) thành phần

 1. Chọn dao thành phần và cài đặt các thông số dao thành phần .
 2. Đo dao thành phần và kiểm tra dao thành phần

4

1

3

 

9

Bài 9: Nhập, truyền dữ liệu NC, thao tác chỉnh sửa dữ liệu , mô phổngg kiểm tra.

 1. Thiết lập môi trường truyền dữ liệu cho máy tiện CNC.
 2. Nhập, truyền dữ liệu NC.
 3. Các thao tác chỉnh sửa dữ liệu.
 4. Mô phỏng kiểm tra.

4

1

3

 

10

Bài 10: Thiết kế chi tiết và khuôn mẫu 2D, 2D1/2 với mastercam

 1. Thiết lập môi trường làm việc.
 2. Các lệnh vẽ, thiết kế và xử lý 2D.

12

1

10

1

11

Bài 11: : Thiết kế chi tiết và khuôn mẫu 3D với mastercam

 1. thiết lập môi trường làm việc.
 2. các lệnh vẽ, thiết kế và xử lý 3D.

8

1

7

 

12

Bài 12: Lập trình gia công cho máy phay CNC với mastercam

 1. Thiết lập môi trường làm việc.
 2. Các phương pháp lập trình gia công phay CNC.
 3. Xuất và xử  lý chương trình NC cho máy phay CNC .

4

1

3

 

13

Bài 13: Thiết kế, lập trình gia công cho máy tiện  CNC với mastercam

 1. Thiết lập môi trường làm việc.
 2. Thiết kế và xử lý cad.
 3. Các phương pháp lập trình gia công phay CNC.
 4. Xuất và xử  lý chương trình NC cho máy tiện CNC.

4

1

3

 

14

Bài 14: Vận hành, gia công và bảo trì máy phay CNC

 1. Quy trình gia công trên máy phay CNC .
 2. Kỹ thuật bảo trì máy phay CNC .

 

4

1

3

 

15

Bài 15: Vận hành, gia công và bảo trì máy tiệnCNC

 1. Quy trình gia công trên máy tiện CNC .
 2. Kỹ thuật bảo trì máy tiện CNC .

 

4

 

4

 

16

Bài 16: Kiểm tra cuối khóa

2

 

 

2

Cộng

90

18

68

4

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

- Vật liệu:

+ Phôi Nhôm – Nhựa, Nhớt, dầu bôi trơn, … và các vật liệu theo máy …vv

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Máy vi tính, phần mềm Mastercam, Máy phay CNC, Máy tiện CNC, dụng cụ theo máy

+ Máy chiếu

- Học liệu:

+ Phiếu hướng dẫn thực hiện/ Phiếu phân tích công việc.

+ Vật thật, vật mẫu, máy chiếu, máy tính ….

- Nguồn lực khác:

+ Bản vẽ thực tế từ doanh nghiệp, công ty sản xuất 

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Phương pháp đánh giá:

      + Được đánh giá qua các bài viết, vấn đáp, trắc nghiệm, tích hợp giữa lý thuyết - thực hành hoặc các bài thực hành trong quá trình thực hiện các bài học trong mô đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ. Cách tính điểm được thực hiện theo quy chế hiện hành.

2. Nội dung đánh giá:

- Về kiên thức:

- Đọc hiểu được bản vẽ chi tiết (bản vẽ chế tạo)

- Lập được quy trình công nghệ gia công theo bản vẽ chi tiết cho máy CNC

- Lựa chọn được các thông số gia công (chế độ cắt) phù hợp để gia công trên máy CNC

- Vận dụng được các phương pháp xuất và xử lý được chương trình NC cho máy phay và tiện CNC từ phần mềm CAD/CAM

- Trình bày và vận dụng được quy trình vận hành, gia công và bảo trì máy phay và tiện CNC

- Vận dụng được các lệnh trong phần mềm Mastercam để thiết kế chi tiết và khuôn mẫu

- Lựa chọn và vận dụng được các phương pháp lập trình CAM trong phần mềm Mastercam  để lập trình gia công chi tiết và khuôn mẫu.

- Kỹ năng:

- Thiết kế được chi tiết và khuôn mẫu với phần mềm Mastercam

- Lập trình gia công được chi tiết và khuôn mẫu với phần mềm Mastercam

- Xuất và xử lý đúng chương trình NC cho máy CNC hệ Fanuc

- Vận hành, gia công được trên máy phay và tiện CNC

- Thực hiện được công tác bảo trì - bảo dưỡng cơ bản cho máy CNC.

- Thái độ:

- Rèn luyện tác phong làm việc cẩn thận và chính xác trong công việc và tính thẩm mỹ cao

- Tự giác và tích cực trong quá trình học tập

- Có tinh thần hợp tác, phối hợp giúp đỡ nhau trong quá trình học tập. 

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1.  Phạm vi áp dụng chương trình:

- Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho học viên nghề cắt gọt kim loại

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Đây là mô đun chuyên nghề, cung cấp kiến thức, kỹ năng cơ bản để học sinh tiếp thu các mô đun khác nên giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

            - Khi giảng dạy, cần giúp người học thực hiện các kỹ năng chính xác, đúng yêu cầu, thành thạo. 

            - Các nội dung lý thuyết liên quan đến kỹ năng nên phân tích, giải thích thao động tác dứt khoát, rõ ràng, chuẩn xác.

            - Để giúp người học nắm vững những kiến thức cơ bản cần thiết sau mỗi bài cần giao bài tập đến từng học sinh. Các bài tập chỉ cần ở mức độ đơn giản, trung bình phù hợp với phần lý thuyết đã học, kiểm tra đánh giá và công bố kết quả công khai.

            - Tăng cường sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, trình diễn mẫu để tăng hiệu quả dạy học.

            - Tuy điều kiện tại mỗi đơn vị mà ứng dụng phần mềm điều khiển khác nhau nhưng phải đảm bảo các công nghệ gia công trên máy tiện.

            - Nếu đơn vị không có máy tiện CNC có thể chỉ dạy cho học sinh bài 1, 2 trên phần mềm mạng máy tính và bổ sung thêm phần mềm mô phỏng gia công tiện CNC thay cho bài 3,4 trong chương trình

            - Các phần mềm điều khiển hiện nay trên thị trường phổ biến: Fanuc, Fagor, Sinumerik, Mitsubishi, Heidenhain…vv

 

3.  Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Trọng tâm của mô đun là tất cả các bài

4. Tài liệu tham khảo:

[1] V.A. Blumberg, E.I. Zazeski. Sổ tay thợ tiện. NXB Thanh niên – 2000.

[2] P.Đenegiơnưi, G.Xchixkin, I.Tkho. Kỹ thuật tiện. NXB Mir – 1989.

[3] V.A Xlêpinin .Hướng dẫn dạy tiện kim loại. Nhà xuất bản công nhân kỹ thuật -1977

[4] PGS.TS Trần Văn Địch .Công nghệ trên máy CNC.  Nhà xuất bản KHKT 2000.

[5] Tạ Duy Liêm .Máy công cụ CNC. Nhà xuất bản KHKT 1999.

[6] Đoàn Thị Minh Trinh. Công nghệ lập trình gia công điều khiển số. Nhà xuất bản KHKT -2004

[7] Phạm Quang Lê. Kỹ thuật phay. NXB Công nhân kỹ thuật – 1980.

[8] A.Barơbasốp. Kỹ thuật phay. NXB Mir – 1995

[9] Các cataloge hướng dẫn sử dụng phần mềm điều khiển.